Despre noi

Despre noi

Firma de construcţii S.C. TRIGA S.R.L. a luat fiinţă cu scopul de a veni în sprijinul dumneavoastră şi vă oferă posibilitatea să beneficiaţi de servicii complexe şi de înaltă calitate puse la dispoziţie de o echipă de specialişti cu experienţă îndelungată în domeniul construcţiilor civile şi industriale şi lucrări edilitare.

Pe lângă specialişti avem asigurată şi dotarea necesară cu obiecte de inventar, scule şi unelte necesare desfăşurării procesului de lucru în condiţii optime şi cu înalt randament tehnic.

Aşa cum se poate vedea şi în cadrul secţiunii de Servicii şi domenii de activitate, lucrările ce pot fi executate cuprind întreaga gamă a domeniului – începând cu lucrări mari cum ar fi hale industriale, alimentări cu apă şi canalizări până la amenajări interioare, trecând prin montări faianţă, gresie, diverse zugrăveli şi vopsitorii – care pot fi o confirmare a seriozităţii cu care noi tratăm clienţii.

 

Politica

referitoare la calitate, mediu şi la sănătatea şi securitatea ocupaţională.

Implementarea propriei politici de calitate, mediu şi OH&S se bucură de o atenţie deosebită din partea echipei manageriale. Având în vedere concurenţa tot mai acerbă în domeniul construcţiilor şi a materialelor de construcţii, suntem conştienţi că în perioada care urmează caracteristica cea mai importantă a serviciilor/produselor noastre trebuie să fie calitatea şi creşterea performanţelor referitoare la mediu şi sănătatea ocupaţională.

Prin urmare, misiunea organizaţiei noastre este:

  • Satisfacerea cerinţelor clienţilor, a reglementărilor legale şi profesionale în vigoare, îmbunătăţirea şi diversificarea continuă a serviciilor prestate şi a produselor realizate, lărgirea continuă a segmentului de piaţă în regiune.
  • Menţinerea unui climat armonic cu clienţii, privind relaţiile reciproc avantajoase, prin mărirea continuă a gradului lor de satisfacţie şi prin prestarea unor servicii de construcţii de calitate ireproşabilă, respectiv oferirea unor produse din beton de calitate.
  • Utilizarea unor metode noi, dezvoltate şi eficiente în vederea realizării serviciilor şi produselor, totodată protejând mediul înconjurător.
  • Creşterea profitabilităţii pe termen lung a organizaţiei prin implicarea activă a personalului şi instruirea lui continuă.
  • Conformarea cu legislaţia de mediu şi cu reglementările OH&S precum şi din domeniul calităţii aplicabile activităţilor noastre,
  • Minimalizarea riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională pentru angajaţii noştri, prin organizarea ergonomică a locurilor de muncă şi utilizarea unor echipamente adecvate,
  • Îmbunătăţirea performanţelor de mediu şi OH&S, prin aplicarea unor măsuri planificate şi sistematice, care să asigure ţinerea sub control a aspectelor de mediu şi a riscurilor OH&S identificate,
  • Asigurarea unor condiţii de lucru adecvate pentru dezvoltarea colegialităţii bazate pe respect şi prietenie între angajaţii organizaţiei.


Această misiune dorim să o îndeplinim prin satisfacerea cerinţelor standardelor, realizarea unui climat favorabil producţiei în organizaţie bazat pe respectul reciproc, respectiv implicarea activă a întregului personal şi prin implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management integrat în conformitate cu SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2007.

Conducerea S.C. TRIGA S.R.L. asigură disponibilitatea politicii sale referitoare la calitate, mediu şi al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru public.

Odorheiu-Secuiesc, 27.03.2008
DIRECTOR EXECUTIV

GÁL GYŐZŐ

Proiecte finisate

16
Edilitare
5
Sportive
32
Locuințe
5
Infrastructuri
16
Industriale
7
Școli
22
Clădiri

Echipa Noastra

Gál Áron

ASOCIAT

Gál Győző

ASOCIAT, DIRECTOR EXECUTIV

Gál Zoltán

ASOCIAT, ADMINISTRATOR

Gál Szilárd

DIRECTOR LOGISTICĂ

Orbán Ildikó-Tünde

INGINER