Servicii

Construcţii de clădiri

 • Locuinţe
 • Hoteluri şi pensiuni
 • Şcoli

Construcţii industriale

 • Clădiri şi hale industriale
 • Spaţii comerciale

Construcţii pentru activităţi sportive

 • Baze sportive
 • Terenuri de sport
 • Săli de sport

Amenajări exterioare

 • Drumuri de acces
 • Alei pietonale
 • Parcări
 • Spaţii verzi

Lucrări editilare

 • Reţele de canalizare
 • Alimentare cu apă
 • Staţii de epurare

Finisaje interioare

 • Zugrăveli şi vopsitorii
 • Compartimentari
 • Placări
 • Execuţie pardoseli

Parteneri principali

Partenerii